Topoteekin perustaminen

Mitä tarvitaan?

Tärkein piirre, joka topoteekin avaamisesta kiinnostuneella tulisi olla, on historiallisen tiedon ja materiaalin julkistamisesta innostuminen. Lisäksi tulisi pitää lähteiden etsinnästä, olla yhteistyökykyä muiden paikallistoimijoiden kanssa ja olla kiinnostunut paikallisena topoteekki-yhteyshenkilönä toimimiseen.

Liikkeelle lähtö

Topoteekin käytön opettelun jälkeen (apuna on painettu tai sähköinen käsikirja) uuden topoteekin ylläpitäjät voivat jo aloittaa materiaalin lataamisen topoteekki-alustalle. Ensimmäisenä on helpointa ladata aineistoja, jotka ovat helposti saatavilla ja joista on jo joitakin tausta- eli metatietoja saatavilla. Pienemmässä kaupungissa jo 50 ladattua aineistoa voi riittää antamaan kuvaa tulevan topoteekin annista. Ensimmäisen työvaiheen aikana topoteekki on vielä suljettuna yleisöltä. Ajankohta, jolloin topoteekki tehdään näkyväksi ja yleisön saataville, on ylläpitäjien harkinnassa – “aktivoimme” topoteekin heti, kun sitä pyydetään. Pääsääntönä on, että topoteekin avaamista yleisölle aletaan harkita, kun se sisältää 100 julkaisukelpoista kohdetta.

Aloituksen jälkeen

Uuden materiaalin hankkiminen on helppoa: suusanallisesti, paikallisten sanomalehtien ja / tai klubilehtien pyynnöt herättävät useimmiten uusien aineistojen tai tietojen tarjoajien kiinnostuksen. Kokemus on osoittanut, että myös alueelliset tiedotusvälineet usein kiinnostuvat topoteekista. Näin voi olla esimerkiksi pienen tiedotustilaisuuden yhteydessä. Topoteekin on tarkoitus olla jatkuvasti kasvava arkisto, joka dokumentoi kaupungin ja / tai yhteisön tapahtumia ja muutoksia.