Toimijat

Ketkä topoteekkeja tekevät?

Edellytyksenä topoteekin kanssa työskentelemiseen on kiinnostus ja – usein – vapaaehtoisten tuki. Historiallinen ammattiosaaminen ei ole välttämätöntä, minkä vuoksi paikallishistorian harrastajat voivat osallistua ylläpitoon. Topoteekin kohteiden metatietoja voidaan muuttaa milloin tahansa ja kommentteja ja tunnisteita voidaan hienosäätää aina tarvittaessa. Topoteekin perustuu sen ylläpitäjien toimitukselliseen työhön. He ovat vastuussa oman topoteekkinsa sisällöstä. Siksi myös he tarkastavat kaiken sisällön ennen julkaisua.

Ketkä topoteekkeja ylläpitävät?

Topoteekin periaatteena on, että historiallisesti merkittävän materiaalin tulisi olla vapaasti saatavana kaikille kiinnostuneille. Toimitetun materiaalin ja sitä vastaavien tietojen käsittelyn on oltava luotettavaa. Tästä syystä topoteekin ylläpitäjänä tulisi olla taho, jolla ei ole intressiä historiallisen materiaalin kaupalliseen hyödyntämiseen. Siksi monia topoteekeista hoitavat pääasiassa voittoa tavoittelemattomat julkiset toimijat, kuten yhteisöt, yhdistykset tai oppilaitokset. Juuri näihin instituutioihin luotetaan ja tuo luottamus kannustaa yksityishenkilöitä sallimaan yksityisten aineistojensa julkaisun.

Topoteekki on todistanut toimivuutensa myös yhdistysten ja yritysten historian tallentamisessa. Se toimii linkkinä työntekijöiden ja / tai eläkkeellä olevien työntekijöiden yhteiselle tiimityölle, jonka tavoitteena on huolehtia vapaaehtoisesti yrityksen perinteiden vaalimisesta.