Mikä topoteekki on?

Topoteekki on alusta, joka…

…tallentaa paikallista, historiallisesti merkityksellistä materiaalia ja tietoa,
…jota pidetään paikallisissa tai harrastuspiirin käsissä,
…on saatavana verkossa,
…tuotetaan yhteistyössä paikallisten tai harrastajien kanssa.

Topotekki on kotiseutu- tai harrastusyhteistyöpiirin verkkoarkisto, jota ylläpidetään paikallisesti mutta julkaistaan globaalisti.

Topoteekki on alueellinen historiallinen lähde, joka keskittyy yksityisten käsissä pidetyn historiallisen aineiston säilyttämisen lisäksi myös sen tekemiseen yleisölle näkyväksi.

Topoteekkeja on jo monissa Euroopan maissa. Tämä mahdollistaa alueellisten historiallisten olosuhteiden vertailun Euroopan tasolla, mikä tekee arkipäivän monimuotoisuudesta ja yhteisestä historiasta konkreettista. Topoteekki on virtuaalisen kokoelman muodossa helposti laajennettavissa, eikä sen tarvitse noudattaa toimituksellisia määräaikoja tai sivurajoituksia.

Topoteekin tavoitteet

Topoteekin päätavoitteena on tarjota Euroopan historiallinen perintö digitaalisesti saataville Internetin kautta – ajantasaisen indeksoinnin mukaisesti voidaan löytää kuvan tai tiedoston sisältö seuraavien tietojen perusteella:

hakusanat
aikarajaukset ja
sijainti kartalla

Paikallista tietoa modernilla esitystavalla

Yhteisön monimuotoinen historia vaatii nykyaikaista esitystä: tietokannan toiminnallisuus voi saada aikaan fyysisesti hajallaan sijaitsevan materiaalin, asiakirjojen ja tiedon yhdistämisen ja toimia silloinkin, kun aineiston määrä olisi liian suuri näyttelyyn tai julkaisuun. Topoteekissa hakutulosten määrää voidaan aina hallita hakusana-, aika- ja sijaintirajauksella.

Paikallisosaaminen esteestä voimavaraksi

Vain paikalliset osaajat voivat esittää paikallisen historian oikein, kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Tästä syystä topoteekin ylläpitäjien tulisi olla ankkuroituneita kuntaansa tai harrastusyhteisöönsä. Tietäessään ja tunteessaan paikalliset olosuhteet, topoteekkarit voivat paikantaa ja tunnistaa merkittävät historialliset lähteet ja puolestaan ​​varmistaa topoteekissa esitettävien objektien korkealaatuisen indeksoinnin ja lokalisoinnin.

Digitaalisuudesta voimavara yhteisön kehittämiseen

Indeksoinnin ja lokalisoinnin toimivuuden avulla yksityisomistuksessa oleva historiallinen aineisto voidaan saattaa yhteen topoteekin avulla. Esimerkiksi hakusanalla ”Hämeentie 18” haetaan kaikki merkinnät, joissa tämä tietty rakennus on dokumentoitu. Etsimällä termejä, kuten “lastenrattaat” tai “kenttätyö”, näytetään myös kaikki kuvat tai tekstit, jotka sisältävät mainitut hakutermit. Haku suurista aineistomassasta voi hyödyttää myös esim. sukututkimusta, kun esi-isiä voi etsiä heidän nimillään.

Alkuperäinen lähdemateriaali ja kaikki käyttöoikeudet (topoteekissa julkaisua lukuun ottamatta) jäävät vastaaville oikeudenhaltijoille. Halutessaan heillä on kuitenkin mahdollisuus antaa aineistonsa myös muuhun käyttöön (esim. julkaisut tai postikortit) varustamalla aineisto Creative Commons -lisenssillä ja uloslatausmahdollisuudella.