Aineiston omistajuudesta

Kaikki oikeudet kuuluvat aineiston omistajalle

Topoteekki on verkkopalvelu, joka antaa pääsyn historialliseen aineistoon, tarkoittaen katseluoikeuden antamista, mutta ei automaattisesti muuta hyödyntämistä. Aineistojen (tekijänoikeuksien) omistajat (ts. valokuvaaja, valokuvaajan perillinen) antavat topoteekkia ylläpitävälle toimijalle (yhteisölle, yhdistykselle tms.) oikeuden asettaa digitaaliset esineet saataville topoteekkialustalla. Jatkokäyttö on estetty, ellei digitaalista objektia ole lisensoitu Creative Commons -lisenssillä. Viittaus lisenssiin löytyy kunkin kohteen tietojen yhteydestä. Jos olet kiinnostunut käyttämään topoteekissa näkyvää digitaalista objektia, ota yhteyttä topoteekin ylläpitäjätahoon, joka pystyy tarjoamaan tietoja jatkokäytön ehdoista tai voi ottaa yhteyttä oikeudenhaltijoihin.

Orpoteosten pelastaminen

Tiukat ehdot, jotka tekijänoikeuksien valvontajärjestöt ovat panneet täytäntöön EU:ssa ja muualla maailmassa, johtavat siihen, että ”orpoa” materiaalia voidaan kansallisesta lainsäädännöstä riippuen poissa yleisön saatavilta jopa 150 vuoden ajan. Yksityiset valokuvat määritellään ”työksi”, ei ”palveluksi” ja niihin kohdistetaan enimmillään 70 vuoden suoja-aika, joka alkaa omistajan kuoleman jälkeen. Jos valokuvan omistajaa tai luojaa ei tunneta, ihmisen elinikä on oletettava tallennuspäivän jälkeen, jonka jälkeen taas 70 vuoden suoja-aika alkaa kulua. Tällä tavoin 1900-luvun materiaalin dokumentointi, jonka oikeudenhaltijoita ei tunneta, tulee hyvin vaikeaksi. Joissakin maissa tämä ongelma ohitetaan lisensoimalla tällaiset objektit – tämä herättää kuitenkin kysymyksen kohtuuhintaisuudesta ja luvan myöntämisoikeuksista.

Tätä historian kirjoittamista haittaavaa tilannetta voidaan välttää julkaisemalla vapaaehtoisten keräämää aineistoa topoteekin puitteissa sen julkaisun juridiset näkökohdat huomioiden tai tekijöiden perillisten antamaa julkaisulupaa hakemalla. Silloin aineisto on vapaasti yleisön saatavilla .

Musiikin käyttö

Musiikin tarjoaminen topoteekin kautta on oikeussyistä rajoitettua monissa Euroopan maissa. Siksi saatat löytää vain vähän musiikkia topoteekissa.