Kad se poljoprivreda još odvijala bez strojeva: mlaćenje graha na farmi Minorita © Franz Sarer

A / NÖ | Asparn an der Zaya online

Rijetkom slikom pozdravljamo novu Topoteku iz Asparna na zapadu u istočnom Weinviertelu u Donjoj Austriji. Većina fotografija nastaje u svečane dane, kada se ljudi dotjerani vole suočiti s kamerom. U svakodnevnom životu, s druge strane, kamera je rijetko bila uz nas i svatko tko ju je uopće posjedovao skupe je filmove čuvao za posebnu priliku. S većim vremenskim odmakom ova se slika pretvorila iz nečega svakodnevnog u nešto posebno.

Ovaj dokument bilježi običnu vršidbu graha. Mnogi će iznenaditi da se i grah na ovaj način mora osloboditi ljuske kako bi se dalje obrađivao. Srećom, brojne slike svakodnevnog života sačuvane su u mjestu Asparn an der Zaya i zahvaljujući inicijativi lokalnog Topoteka tima u sastavu Karl Baumgartner, Rosalia Brunnhuber, Johann Hackl, Karl Kummerecker, Maria Marschal, Franz Sarer, Hermann Wolf i Gudrun Zawrel -Eberlein postaju vidljive. Pogledaj unutra!