Kad promet nije bio gust kao danas.

HR | Prelog Topoteka na mreži

U sjevernoj Hrvatskoj Topoteka Prelog je objavljena online. Ova nova arhivska zbirka želi prikazati život običnih ljudi s naglaskom na kulturu, umjetnost i arhitekturu. Za razliku od prijašnjih dokumentiranja povijesti Preloga, Topoteka će se manje usredotočiti  na ekonomski razvoj, a više na svakodnevni život „običnih ljudi“ koji čine bogati društveni život zajednice.

Starim fotografijama, dokumentima, razglednicama, porukama, mislima i slovima treba udahnuti život i tako omogućiti što većem broju ljudi da se na jednostavan način urone u prošlost. Živu povijest treba čuvati za nove generacije, a Topoteka Prelog privući će ne samo građane, već i studente, nastavnike, profesore, istraživače i sve koje  zanima povijest grada Preloga.

Topotekarke Dominika Lukačić-Murković i Maja Lesinger sigurne su da će „materijali iz privatnih kolekcija, albuma i škrinja pronaći put do kuća znatiželjnika, bez obzira gdje se nalazili. Tako se konačno otkriva povijesno blago i čini vidljivim i upotrebljivim za sve. Pogledaj!